Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie obciążeń wykonywana jest w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Wprowadzone obciążenia można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych. W programie zastosowano następujące układy współrzędnych

Wszystkie zdefiniowane parametry obciążenia mogą być edytowane w tej fazie budowy, w której wprowadzono obciążenie. W następnych fazach można tylko zmieniać jego wartość (opcja "Zmiana wartości").

Ramka ta służy do wprowadzania obciążeń przykładanych tylko do masywu gruntowego. Obciążenie przyłożone do elementu belkowego jest wprowadzane w ramce - obciążenie belki.

Dowolną liczbę obciążeń można zdefiniować w poszczególnych fazach. Obciążenie może oddziaływać albo na istniejący element kontaktowy (w tym na powierzchnię terenu), albo może być przyłożone w dowolnym miejscu masywu gruntowego.

W kolejnych fazach można albo usuwać zdefiniowane obciążenie, albo zmieniać jego wartość.

Proszę pamiętać, że przyłożenie obciążenia bezpośrednio na powierzchni gruntu może prowadzić do nadmiernych odkształceń plastycznych w sąsiedztwie obciążenia i obliczenia mogą nie konwergować. W takim przypadku można albo umieścić element belkowy pod przyłożonym obciążeniem, albo wybrać sprężysty lub sprężysty modyfikowany model materiałowy dla gruntu poniżej obciążenia.

Ramka “Obciążenie”

Okno dialogowe “Nowe obciążenie”

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.