Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

DL/T 5219 - 2005

Omawiana w tym rozdziale metoda obliczeniowa pochodzi z normy chińskiej DL/T 5219 - 2005. W przeciwieństwie do metody stożka oraz podejścia klasycznego wprowadza ona do obliczeń głębokość krytyczną hc, która zależy od rodzaju gruntu i kształtu fundamentu. Okno dialogowe "Analiza fundamentu rozciąganego" pozwala zdefiniować bezpośrednio wartość hc lub wybrać opcję wyznaczenia tej wielkości przez program na podstawie zdefiniowanego rodzaju gruntu i kształtu analizowanego fundamentu zgodnie z tabelą 6.3.1-1 - Głębokość krytyczna hc.

Table 6.3.1-1 wartości głębokości krytycznej hc określone na podstawie normy chińskiej DL/T 5219-2005

Rodzaj gruntu

Stan gruntu

Głębokość krytyczna hc dla fundamentów rozciąganych

Fundament kołowy

Fundament prostokątny

Piasek lub Pył

bardzo zagęszczony ~ zagęszczony

2,5D

3,0B

Ił / Glina

Zwarty ~ Twardoplastyczny

2,0D

2,5B

Plastyczny

1,5D

2,0B

Miękkoplastyczny - plastyczny

1,2D

1,5B

Uwaga 1: Dla fundamentów prostokątnych, jeśli stosunek pomiędzy długością i szerokością B jest mniejszy od 3, należy obliczać hc jak dla fundamentu kołowego oraz D=0,6*(B+L´).

Uwaga 2: Grunt musi być w stanie naturalnym.

Ramka "Nośność" w oknie dialogowym "Analiza fundamentu rozciąganego" służy do definiowania kolejnego parametru wejściowego tej metody, tj. kąta stożka α. Sposób uwzględniania wpływu sąsiednich fundamentów opisano w rozdziale dotyczącym metody stożka. Pochylenie kolumny θ nie ma wpływu na wyznaczoną nośność fundamentu rozciąganego (wytrzymałość na unoszenie).

Okno dialogowe "Analiza fundamentu rozciąganego" - DL/T 5219-2005

Analiza fundamentu rozciąganego według DL/T 5219-2005

Essayez GEO5 gratuitement.