Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Widok budowy w Google Maps

Programy GEO5 pozwalają na pokazanie lokalizacji budowy na Google Maps. W większości programów GEO5 istnieje możliwość zdefiniowania współrzędnych GPS w ramce "Profil".

W wersji Czeskiej programów można także zdefiniować lokalne współrzędne S-JTSK.

Definiowanie współrzędnych GPS

Przyciskając przycisk "Pokaż na mapie" można pokazać lokalizację na Google Maps.

Budowa na Google Maps

W programie "Stratygrafia 3D" istnieje możliwość pokazania kształtu placu budowy oraz wstawienia otworów badawczych czy badań polowych w jednym z ponad 6000 globalnych układów współrzędnych z bazy danych MapTiler https://epsg.io/). Wyboru układu współrzędnych należy dokonać w ramce "Ustawienia".

Budowa ze zdefiniowanymi badaniami polowymi w Google Maps

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.