Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Nośność na ścinanie pobocznicy

Dla każdego elementu belki analizowanego pala, program wyznacza wartość graniczną, która może być przeniesiona przez pobocznicę pala na obszarze danego elementu. Jego wartość zależy od naprężenia geostatycznego σz na głębokości danego elementu.

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

h

-

głębokość pod powierzchnią gruntu

Znak dodawania oznacza, że σz sumowane jest na poszczególnych warstwach gruntu.

Dopuszczalne naprężenie ścinające wynosi wówczas:

gdzie:

c

-

spójność gruntu w miejscu belki

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu w miejscu belki

k

-

współczynnik wzrostu dopuszczalnego tarcia granicznego na pobocznicy ze względu na technologię

Jeżeli belka znajduje się pod zwierciadłem wody gruntowej, dopuszczalne tarcie graniczne na pobocznicy jest wówczas redukowane do postaci:

gdzie:

u

-

ciśnienie porowe pod zwierciadłem wody gruntowej

Dopuszczalna siła ścinająca wynika z:

gdzie:

O

-

długość obwodu pala

l

-

długość elementu belkowego pala

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.