Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Współczynnik korekcyjny sztywności gruntu Rb

Wartości współczynnika korekcyjnego Rb są zwykle przedstawiane jako funkcja stosunku modułu sprężystości pala i siecznego modułu odkształcenia gruntu w podstawie pala i jego otoczeniu (E/E) dla różnych współczynników sztywności pala K i rożnych stosunków długości pala do jego średnicy (l/d). W programie, wykresy te dostępne są w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny podstawy dla osiadania Rb (L/d = 10)

Współczynnik korekcyjny podstawy dla osiadania Rb (L/d = 5)

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 90 (figure 5.22).

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.