Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Program MES

Program MES (oraz moduły Konsolidacja, Przepływ wody, Tunel, Sejsmika) umożliwiają modelowanie szerokiego zakresu zagadnień geotechnicznych, takich jak:

  • osiadanie terenu, konsolidacja
  • obudowy wykopów
  • konstrukcje oporowe
  • stateczność zboczy
  • wykopy, analiza tuneli
  • obliczenia tuneli, wyrobisk i niecki osiadania
  • analiza przepływu wody itp.

Pomoc w programie "MES" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Topologia:

Projekt

Ustawienia

Warstwa

Grunty

Elementy sztywne

Przyporządkowanie

Typy elementów kontaktowych

Obudowa

Punkty swobodne

Linie swobodne

Zagęszczenie punktów

Zagęszczenie linii

Dowolne zagęszczenie

Generacja siatki

Fazy budowy:

Wykop

Aktywacja

Przyporządkowanie

Obudowa

Elementy belkowe

Elementy kontaktowe

Elementy kontaktowe i belkowe (przepływ)

Podparcie punktowe

Punkty - przepływ

Podparcie liniowe

Linie - przepływ

Kotwy

Gwoździe

Rozpory

Zbrojenie

Obciążenie

Obszary sprężyste

Obciążenie belki

Woda

Obliczenia

Monitory

Wykresy

Stateczność

Sejsmika

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.