GEO5 Logiciel

Aide contextuelle

Tree
Settings
Program:
Langue:

Obciążenie trapezowe - czynne parcie gruntu

Obciążenie trapezowe jest dzielone w programie na dziesięć odcinków. Poszczególne odcinki są traktowane jako obciążenia pasmowe. Wypadkowe parcie czynne jest sumą częściowych obciążeń uzyskanych z poszczególnych odcinków.

Essayez GEO5 gratuitement.