Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Analiza fragmentu budynku

W danej części program wyznacza następujące zmienne:

Ocena analizowanego fragmentu pozostawiona jest użytkownikowi - poniższe tabele przedstawiają zalecane najwyższe wartości względnego obrotu i ugięcia.

Typ budowli

Typ uszkodzenia

Największy gradient względny

Skempton

Meyerhof

Polshin i Tokar

Bjerrum

CSN          73 1001

Konstrukcje ramowe i zbrojone ściany nośne

Strukturalne

1/150

1/250

1/200

1/150

Pęknięcia w ścianach

1/300

1/500

1/500

1/500

1/500

Typ budowli

Typ uszkodzenia

Największe ugięcie względne Δ / l

Burland i Wroth

Meyerhof

Polshin i Tokar

CSN 73 1001

Niezbrojone ściany nośne

Pęknięcia w ścianach

Dla  L/H = 1 - 0,0004

Dla  L/H = 5 - 0,0008

0,0004

0,0004

0,0015

Pęknięcia w konstrukcjach nośnych

Dla  L/H = 1 - 0,0002

Dla  L/H = 5 - 0,0004

-

-

-

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.